واحد تربیت مربی(نخبگان)

نمرات دوره روانشناسی tm75

 3351

پنجشنبه ۱۵, مرداد ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

دوره های تخصصی قرآن کریم

ثبت نام در دوره ی ...

حفظ ده ماهه

حفظ دو ساله

حفظ سه ساله

ترجمه و مفاهیم

تفسیر تخصصی

قرائت

تجوید

روخوانی و روانخوانی

احکام

خبرنامه الکترونیکی

برای اطلاع از آخرین خبرهای سایت ایمیل خود را وارد کنید