نمرات دوره خلاقیت tm66

نمرات دوره خلاقیت tm66
ردیف نام نام خانوادگي  کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم
1 زینب  پرنیان 19 20 19 20 20
2 زهرا منصوری 19 20 18.5 20 18
3 زهرا حق گو 18 18 18 18 18
4 الناز ابراهیمی 18 18 18 18 18.5
5 فرشته خداوردیان 18   19   18
6 نرگس کریمی 19 18 19.5 19 19.5
7 بتول پارسی فر          
8 فاطمه مقدم          
9 زهرا روستالیچاهی 19 20 19 20 20
10 پگاه  گلشنی          
11 آرزو  شجاعی 18   20   20
12 نسترن واحدی شهرستانی          
13 محدثه احمدی 19 19.5 19 20 19.5
14 الهه چرانی شراهی 19 19 19 20 19
15 معصومه حبیب الهی 20 20 19 19 19
16 سمیه  نجفی 19 20 20 19 20
17 معصومه خسروشاهی 19 19 19 19.5 19
18 الهام کیه بادرودی 19 20 17.5 20 17.5
19 سمانه رضازاده 19 18.5 19 19 17
20 نیلوفر متینیان 19 20   20 20
21 نسرین علی مرادی         18
22 فاطمه عزیز محمدی 19   19   20
23 آرزو  غلامی دامغانی 19 18 18 19 18
24 مریم میوه چی 18       18
25 فاطمه مقیمیان 18   18   19
26 مهشید  جعفری 19   19 20 20
27 طیبه علیزاده 19 20 18 20 18
28 فریده  ابراهیمی لویه 19 18 18 19 18.5