مادران با آموزش علم فرزند پروری به نیاز کودکان پاسخ صحیحی می دهند

   هاجر سجاد کارشناس تربیت کودک و مولف کتاب « فوت و فن های تربیت کودک » در مصاحبه با روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر گفت :

دوره های روانشناسی و تربیت مربی مهد ، با محوریت کودک و نحوه رفتار با کودکان امروزی فرصتی برای مربیان و مادران فراهم کرده که با مراحل رشد و نیازهای جسمی و به خصوص روحیات کودکان آشنا شوند و نحوه برخورد صحیح و رفتارهای آگاهانه با آنها را بیاموزند .

وی در ادامه افزود : در این دوره ها راهکارهای مناسبی جهت پیشگیری از تنش ها ونحوه درست ایجاد ارتباط بهتر و موثرتر بین والدین با فرزندان و مربیان با کودک در محیط های آموزشی ارائه می شود .

سجاد استاد روانشناسی اضافه کرد : دوران کودکی کوتاه است ، پس زمان زیادی برای آزمون و خطا نداریم و با فراگیری علم فرزند پروری و تربیت کودک آینده را آگاهانه بسازیم و از کودکی فرزندانمان لذت ببریم .

وی پیشنهاد برگزاری کارگاههای خلاق با موضوع مادر و کودک را داده است که این طرح با مشارکت دو بخش خلاقیت ( کاردستی ، اوریگامی ، کلاژ و ... ) و روانشناسی کودک ، مشاوره کودک در مرکز دارالقرآن را ارائه کرد که این طرح در دست بررسی و اجرا است .

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر در حال حاضر ایشان مدرس دوره روانشناسی ویژه بانوان هستند .