جلسه مدیران مهد و پیش دبستان استان تهران در دارالقرآن خانه کارگر

جلسه مدیران مهد و پیش دبستان استان تهران در دارالقرآن خانه کارگر

به گزارش واحد نخبگان دارالقرآن خانه کارگر ، جلسه بحث و بررسی تربیت مربیان قرآنی دوشنبه مورخ 2/6/94 در سالن همایش دارالقرآن خانه کارگر برگزار شد . این جلسه که با محوریت تعامل مهد ها با دارالقرآن ،  آسیب شناسی سیستم آموزشی کودکان و نقد و بررسی عملکرد مربیان مهد و پیش دبستانی بود ، با حضور آقای مهدی سلیمانی ( معاونت آموزش دارالقرآن خانه کارگر ) ، خانم فرهادی ( مدیر واحد نخبگان) ، دیگر معاونین مرکز و مدیران مهدها برگزار شد .

به گزارش واحد نخبگان یکی از مهمترین اهداف تشکیل این جلسه ، پیشبرد مهد ها به سمت و سوی قرآنی شدن و آموزشهای تخصصی قرآنی در مهد بود ، که این امر با ارائه راهکارهای مدیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

از دیگر موضوعات مهم مورد نظر مهمانان ، نحوه آموزشهای مربیان ، کارورزی و هماهنگی دو بخش دارالقرآن خانه کارگر و مهد و پیش دبستانی ها در بحث اشتغال زایی برای مربیان قرآنی بود که طی نظرات و پیشنهادات حاضرین نتایج مثبتی را در پی داشت .

دارالقرآن خانه کارگر که فعالیت خود را در زمینه دوره های تربیت مربی از سال 85 شروع کرده است ، تا کنون بیش از 2000 مربی قرآن مهد کودک و پیش دبستان ، تربیت نموده است که اکثر این مربیان در حال حاضر مربی قرآن بوده و مشغول به کار شده اند .