نمرات دوره قرانی tm81(کتبی+شفاهی)

نمرات دوره قرآنی tm81
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 محترم قنبرزاده 20 20
2 رضوانه مظفری بمی 20 17
3 زینب  رضایی میر قائدی 17 11.25
4 آسیه زمانی 17 14
5 سمیه فیضی 19 18
6 محیا حبیبی 20 18.5
7 لیلا شمس 17 8.75
8 الهه سهرابی 19 16
9 نجمه احمد یوسفی 20 17.25
10 مریم حیدری 20 19
11 سکینه سبحانی کلاه چاهی 19 18.25
12 خدیجه سبحانی کلاه چاهی 19 15.75
13 معصومه ریاحی    
14 معصومه قربان پور 18 17.25
15 رضیه کیومرزی 20 20
16 آزاده عابدی 20 20
17 مهدیه خلفی زاده 20 20
18 زهرا رستمی 20 18.25
19 مریم اینانلو 20 19.25
20 مهناز دودانگه 20 19
21 فاطمه پاک نیت 18.5 15.5
22 مریم ملک اعلایی 14 10.75
23 معصومه حاجی زاده 18.5 18.25
24 مرحمت عالی خانی 18.5 15
25 منیره میر رحیمی 20 20
26 سمانه مدنی 20 18.25
27 محدثه صبوری 20 19
28 فاطمه نصیری 20 19
29 سولماز نصیری    
30 زهره شهرستانی 20 19.25
31 لیلا شهرستانی 20 18.75
32 مریم عبدالمالکی 19 18.75
33 رقیه اثباتی 20 19.25
34 لیلا قاسمی 18 11