گزارش واحد نخبگان دارالقرآن خانه کارگر از نمایشگاه MBC

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر ٬ این مرکز در سومین روز فعالیت خود ٬ علاوه بر خدمات و    پاسخگویی ٬ مشاوره رایگان ویژه والدین را نیز برگزار میکند.
در حال حاضر گروه اعزامی دارالقرآن در نمایشگاه پذیرای حضور گرم مدعوین مهمانان و بازدیدکنندگان محترم میباشد.
دارالقرآن خانه کارگر که سومین دوره حضور خود را در نمایشگاه ماد نوزاد کودک سپری میکند ٬ هم اکنون در محل دائمی نمایشگاه بین المللی ٬ جنب درب ورودی سالن ۳۸a ٬ ( فضای باز ) خدمات خود را با احترام و افتخار ارائه می نماید.