فراخوان واگذاری پروژه های دارالقرآن خانه کارگر

فراخوان واگذاری پروژه های دارالقرآن خانه کارگر

دارالقرآن خانه کارگر در نظر دارد، تا تعدادی از پروژه های خود را جهت اجرای مناسب به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط واگذاری پروژه:

 • پرکردن فرم درخواست
 • داشتن رزومه کاری یا مدارک تحصیلی مرتبط
 • حضور در جلسه مصاحبه
 • مطالعه و پذیرش آیین نامه مدیران پروژه
 • پذیرش تعهدات مالی

متقاضیان پس از گذراندن مراحل فوق، لازم است تا RFP یا منشور پروژه مورد نظر را مطالعه کرده، سپس جزئیات و مراحل انجام پروژه را حسب فرم های معین شده نگارش کرده و به صورت کامل تحویل دهند.

ضمنا پروژه ها، شامل موضوعات زیر می باشد:

 • فرهنگی
 • آموزشی
 • پژوهشی
 • بازاریابی و تبلیغات
 • اقتصادی
 • فناوری و ارتباطات

در اطلاعیه بعدی عناوین پروژه ها به صورت کامل اعلام می گردد.

فراخوان واگذاری پروژه های دارالقرآن خانه کارگر

دارالقرآن خانه کارگر در نظر دارد، تا تعدادی از پروژه های خود را جهت اجرای مناسب به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط واگذاری پروژه:

 • پرکردن فرم درخواست
 • داشتن رزومه کاری یا مدارک تحصیلی مرتبط
 • حضور در جلسه مصاحبه
 • مطالعه و پذیرش آیین نامه مدیران پروژه
 • پذیرش تعهدات مالی

متقاضیان پس از گذراندن مراحل فوق، لازم است تا RFP یا منشور پروژه مورد نظر را مطالعه کرده، سپس جزئیات و مراحل انجام پروژه را حسب فرم های معین شده نگارش کرده و به صورت کامل تحویل دهند.

ضمنا پروژه ها، شامل موضوعات زیر می باشد:

 • فرهنگی
 • آموزشی
 • پژوهشی
 • بازاریابی و تبلیغات
 • اقتصادی
 • فناوری و ارتباطات

در اطلاعیه بعدی عناوین پروژه ها به صورت کامل اعلام می گردد.

جهت درخواست، اطلاعات خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید.

ketabequran@yahoo.com

# نام فایل حجم فایل فرمت فایل
1 6303470193 303 KB pdf دریافت فایل