نمرات روانشناسی tm93

نمرات روانشناسیtm93
ردیف نام نام خانوادگي  روانشناسی
1 سمیه احمدی 20
2 کتایون  اسفندیاری 20
3 مینا پاشاپور 18
4 غزاله ترکاشوند  
5 هانیه جلیلی 20
6 سمانه خسروی گوهر 20
7 معصومه  دریاب 19
8 اسما دشت کیان  19.5
9 اکرم رحمانی 20
10 سندس رحمانی 20
11 معصومه رستمی 19
12 اکرم زندی 20
13 لیلا  سرلک   
14 سیما سمیعی 20
15 مژگان شبانی  
16 سودابه شمسوی اسکویی 20
17 هاجر صادقی 19
18 معصومه صادقی  
19 فاطمه   صدیق نیا 19.5
20 ملیحه عبدالله بیگ  18
21 عزت  عبدالهی  
22 سکینه عبدلی  
23 بتول  عظیمی  20
24 زهره  عظیمی  19.5
25 آمنه فرخی 20
26 فاضله فیضیان 20
27 زهرا محمد بیگی  
28 هانیه مرادیان 20
29 فاطمه مشایخی 17.5
30 معصومه مقصودی گنجه  
31 فاطمه سادات میر محمدی ازغندی 20
32 سمیه نادری  
33 رقیه نجفی  
34 فاطمه نقی دولت آبادی  
35 راضیه نوین تن 20
36 فریبا هاشمی  
37 رقیه هدایتی 19
38 لیلا یوسفی  
39 زهرا  عظیمی  18.5
40 سمیه طاهری 20
41 فرانک باباخان 18.5
42 فاطمه صفری 16