نمرات دوره قرآنی tm95

نمرات دوره قرآنی tm95
ردیف نام نام خانوادگي    نمره شفاهی نمره کتبی
1 حکیمه ابراهیمی   20 20
2 فاطمه احمدی   18 12
3 اختر احمدی      
4 فاطمه احمدی فر      
5 منا  آذری به      
6 مهری بگی   20 20
7 الهه  جعفری یرکی   19 16
8 سحر  جلیلی   19  
9 الهه حبیبی قرخبلاغ      
10 حانیه خانی   19 19
11 فاطمه دهقان      
12 زهرا  دهقان       
13 فاطمه رحیمی      
14 سعیده  رحیمی نژاد   20 20
15 سوده  رضوی      
16 ثمره رهنما   20 18
17 آزاده زمانی بزوه   20 20
18 فاطمه سلیمی      
19 غزاله  شریفی    20 14
20 زهرا  عرب درازی   19 19
21 مرضیه علیپور   19 17
22 زهرا غلامحسین   20 20
23 فاطمه فرهی   19 15
24 فاطمه فلاح رئوفی   20 20
25 اکرم قزلی      
26 زینب  کاظمی قهی      
27 لیلا کامیاب   20 20
28 فاطمه متین زاده    19 17
29 فاطمه محمدیان علیایی   17 17
30 سکینه مقصودی   20 3.36.
31 زهرا سادات میر دهقان   20 19
32 سمیه سادات میر دهقان   20 20
33 سهیلا میرزایی   19 16
34 فرشته نصیری      
35 لیلا نظری گل شکنانی   20 18
36 مریم نوربخش       
37 راحله  نوریان    19 18
38 لیلا یوسفی   19 17
39 نیره ثانی    20 19