نمرات دوره قرآنی tm99

نمرات دوره قرآنی tm99
ردیف نام نام خانوادگی کتبی شفاهی
1 فرزانه  ابراهیمی 20 18.5
2 سمانه امانی    
3 معصومه  پاکدل مقدم 20 20
4 سلیمه  جعفری 20 19.5
5 زینب جلالی شوره دلی 18 18
6 آرزو  چمن آزاد 15 18
7 سمیرا دارستانی فراهانی    
8 مهدیه درویشی 17.25 18.5
9 اکرم دیوانی 17  
10 زهرا رضایی 18.25 19.5
11 نسرین سرآبادانی 17 18.5
12 سمانه سرگلی 20 20
13 فرناز سیابی کلنوران    
14 صغری شیخی 14 17.5
15 هانیه طاهرزاده 12 6
16 سهیلا طیار 10 16
17 شهیده عرب عامری 17.5 17.5
18 مریم عسگری 19 19.5
19 سعیده علی بیگی 19.25 20
20 بنفشه  غلامی 20 20
21 بنت الهدی کوهساری 13.25 18.5
22 فاطمه محمدعلی نژاد 13 16.5
23 زهره  معماری 11.25 14.5
24 زهرا مهدی 18.25 19
25 سیده فاطمه موسوی 18.25 19
26 ناهید مؤمنی    
27 مژگان میرزایی 20 20
28 فرشته نصیری 12.5 15.5
29 سمانه نوروزی 12 19
30 فاطمه هماپور 19.5 19
31 فاطمه یاقوتی    
32 سمیرا قاسمی 20 20
33 سوسن مینایی 14.25 16.5
34 الهه حسن زادخلیلی 14 15
35 فاضله فیضیان 12 16.5
36 صدف رضایی 14.5 15