نمرات دوره خلاقیت tm93

نمرات دوره خلاقیت tm93
نام نام خانوادگي  کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم
سمیه احمدی 20 20 20   19
کتایون  اسفندیاری 17 20 20   19
مینا پاشاپور          
غزاله ترکاشوند          
هانیه جلیلی 19 20 20 20 20
سمانه خسروی گوهر 18 20 20 20 20
معصومه  دریاب 19 20 20 19 18
اسما دشت کیان  18 20 20 18 18
اکرم رحمانی 20 20 20 20 20
سندس رحمانی 18 20 20 20 20
معصومه رستمی 17 20 20 18  
اکرم زندی 20 20 20 20 18
لیلا  سرلک  20 20 20 20 20
سیما سمیعی 20 20 20 20 19
مژگان شبانی          
سودابه شمسوی اسکویی          
هاجر صادقی 20 20 20 18 18
معصومه صادقی          
فاطمه   صدیق نیا 17 20 20 19 20
ملیحه عبدالله بیگ  17 20 20   18
عزت  عبدالهی          
سکینه عبدلی          
بتول  عظیمی  20 20 20 20 18
زهره  عظیمی  20 20 20 20 19
آمنه فرخی 20        
فاضله فیضیان 16 20 20 18 18
زهرا محمد بیگی          
هانیه مرادیان 18 20 20 20 20
فاطمه مشایخی 20 20 20 19 20
معصومه مقصودی گنجه 16 20 20 18 19
فاطمه سادات میر محمدی ازغندی 20 20 20   19
سمیه نادری          
رقیه نجفی          
فاطمه نقی دولت آبادی          
راضیه نوین تن          
فریبا هاشمی          
رقیه هدایتی          
لیلا یوسفی          
زهرا  عظیمی  20 20 20 20 19
سمیه طاهری 20 20 20 20 20
فرانک باباخان 19 20 20   18
فاطمه صفری 16 20 20   18
مهدیه عارفیان 19   20    
سحر اسلامی 20 20 20 20 20
اتنا  خلج 20 20 20 20 19