نمرات دوره پیش نیاز قرآنی tm104

نمرات دوره پیش نیاز قرآنی tm104
نام نام خانوادگي  پیش نیاز قرآنی
هاجر احمدی 19
مونا اردستانی 17
آمنه افچنگی 20
زهرا امیری  
راحله آقامهدی صراف  
زهره بابا زاده  
نفیسه پارسا  
مریم ترکاشوند 19
نازی تقی زاده  
فاطمه جاوید  
فاطمه جعفری  
فاطمه سادات چاوشی  
فاطمه چلانیان  
نفیسه حجاریان  
صغری حیدری  
کبری درویشی وند  
زهرا دمیرچی 13
فاطمه رحیمی  
اکرم رشید  
محبوبه رضایی اربایی 17
مرضیه رمضانی  
فاطمه زارعی 20
سودابه شجاعی  
مریم صادقیان 20
عطیه صالحی  
اکرم صرفی  
زهرا صیادی  
سیده سمیه عباس میری  
عاطفه عبدلی 19
سمیرا عبدی  
ندا فراهانی 19
راحله فضلی  
فاطمه فضلی 20
اعظم قلی پور 19
فاطمه کاظم تبارزهرایی  
سیده زینب کریمی فرد  
زبیده مدانلو  
مرضیه ملا عبدالصمد 19
رقیه نجفی 17
سحر نجفی  
فاطمه نقی دولت آبادی  
رقیه نیکپور الی کران 19
ناهید هاشمی 18
پریناز همتی 20
فریده یوسفی  
محبوبه سادات یوسف زاده تکیه 20
ناهید یحیایی 19
نگین صبور  
فاطمه کهکی 20
زهرا کهکی 19