آزمون پایان ترم زمستان1394

 آزمون پایان ترم زمستان 1394در روزهای پنجشنبه و جمعه 20و21اسفند ماه در دونوبت صبح و بعد از ظهر برگزار میشود.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های:
66980024-66978001داخلی 933 تماس حاصل نمایید.