نمرات دوره خلاقیت و واحدکار و بازی tm99

نمرات دوره خلاقیت و  واحدکار و بازی tm99
ردیف نام نام خانوادگي  بازی کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم واحدکار
1 فرزانه ابراهیمی 20 20 20 19 20 20 20
2 سمانه امانی              
3 معصومه پاکدل مقدم 20 19 20 18 20 20 20
4 سلیمه جعفری 20 20 20 18   20 20
5 زینب جلالی شوره دلی 20 19 20 20 20 19 20
6 آرزو چمن آزاد 19 20 20 19   20 20
7 سمیرا دارستانی فراهانی              
8 مهدیه درویشی 20 20 20 20   20 20
9 اکرم دیوانی 20 20 19 20   20  
10 زهرا رضایی 20 20 20 20   20 19
11 نسرین سرآبادانی 20 20 19 20   20  
12 سما سرگلی 20 19 19 20 20 20 20
13 فرناز سیابی کلخوران              
14 صغری شیخی 18 19 19 19 19 19 15
15 هانیه طاهرزاده 20 19 19 19 19 20  
16 سهیلا طیار 18 19 20 18 20 20 16
17 شهیده عرب عامری 20 20 20 20   20 20
18 مریم عسگری 20 19 20 18   20 16
19 سعیده علی بیگی 19   20 19   20 19
20 بنفشه غلامی 20 20 20 20 20 20 18
21 بنت الهدی کوهساری 20 19 20 19 20 20 16
22 فاطمه محمدعلی نژاد 20 19 20 19 20 20 15
23 زهره معماری 18 20 20 19 19 19  
24 زهرا مهدی 16 20 19 18 17 20 14
25 سیده فاطمه  موسوی 17 19 20 20 20 19 15
26 ناهید مومنی              
27 مژگان میرزایی 20 19 20 20 20 20 20
28 فرشته نصیری 18 19 20 19 20 20 16
29 سمانه نوروزی 19   19 19 20 20 20
30 فاطمه هماپور 20 20 20 20   20 19
31 فاطمه یاقوتی              
32 سمیرا قاسمی 20 20 20 20   20  
33 سوسن مینایی 18 19 19 20 20 20 15
34 الهه حسن زادخلیلی              
35 فاضله فیضیان              
36 صدف رضایی              
37 نیره ثانی               
38 فریبا  شریفی پیرایش              
39 هانیه فضل اله زاده   19 20 19   19  
40 آمنه محبی   19 20 20   19  
41 نرگس محمدی 20 20   19