نمرات تک دوره قرآنی tm114

نمرات تک دوره قرآنی tm114
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 نیره نصروصالی 16 20
2 ساره  زمردی    
3 پروانه خسروی    
4 گلدانه اسماعیلی    
5 زهرا فرجی 17.5 17
6 زهرا غیاثوند 18.5 18.5
7 حدیثه یزدانی زاد    
8 اکرم سادات کاظمی    
9 ریحانه مهدی زاده    
10 فاطمه رضایی    
11 مرضیه زارع    
12 فاطمه فروتن نیا 16.5 15.75
13 نسرین رئیسی    
14 نرجس خیمه 16.5 18.5
15 سمانه برزگر    
16 زینب سنبلی    
17 اعظم سیف    
18 پروانه سمیعی باقلعه    
19 عاطفه عبدی بیگ لویی 13 5.75
20 عذرا افتخاری    
21 معصومه نوروزی 14.5 9.25
22 صبا پاکیزه دل  18 15.25
23 سیده زهرا حسینی زاده     
24 زینب  سهرابی آهنگرانی  15 11.75
25 زهرا حمیدی مقدم 148.5 16.5
26 هانیه سلیمی 18.5 20
27 مینا رحمتی 15 15.25