نمرات tm124

ردیف نام نام خانوادگي  پیش نیاز قرآنی روانشناسی
1 مرجان عنایتی 18 19.5
2 فاطمه عبدی    
3 خدیجه رضوی عسگرآبادی    
4 حمیده عباسی    
5 انسیه یاوری    
6 معصومه رسولی   19.75
7 معصومه حاجی ملا علی    
8 زهرا حشمتی بصیر 15 18.5
9 آزاده احمدیان    
10 الهه وکیلی 19 16.75
11 فاطمه حسینی فرد 19 17.75
12 لیلا کلانتر    
13 ام البنین دادگرسالم    
14 سمانه امینی    
15 الهه یعقوبی    
16 لیلا راثی طوسی 19 17.25
17 کبری عبادی 19 16.75
18 مریم مفیدی فر    
19 حمیرا خجسته فر 18.5 16.5
20 فاطمه پیرانی    
21 نرگس مهدوی    
22 عاطفه انصاری    
23 کبری جناره    
24 فاطمه صادقی    
25 نسیم آسیابی فرخادی 18 19.75
26 معصومه نعمتی 19 20
27 زینب معصومی گازرخانی    
28 نرگس سویزی    
29 فاطمه حیدری اسفندرانی 18.5 19.5
30 سمیه سلیمانی    
31 اکرم میرصانع    
32 الهه ژرفی 19 17.5
33 پریسا روحی 19 17.5
34 ساحل تقی زاده 19 16.25
35 فاطمه سلیمان شاهباز 20 18
36 سمانه اینارلوگنجی    
37 زهرا صبازاد زارع 17.5 20
38 فاطمه مرادی 17 18
39 مینا  شمس آریان 19.5 20
40 صدیقه نظری 20 15
41 فاطمه غفاری   20
42 مریم سلیمان شاهباز   18
43 مریم حسین زاده   12.5
44 سیما مدیر رنجبر   17.5