نمرات قرآن131

ردیف نام  نام خانوادگی  شفاهی نمره کتبی
1 فاطمه  امیری  19 20
2 فریبا  اسحاقی  17 16
3 زهرا  اصل اسماعیلی زرنق  18 16
4 زینب  اسدالهی  20 19
5 طاهره  آقا جانی پروشی  19 20
6 منیره  بهجت  18 18
7 الهام  بهشتی  18 18.5
8 مرضیه  بابایی فرد  20 20
9 آزاده  حسینی  20 18.5
10 مهری  خزائی  19 18.5
11 ندا  رنجبر  18 14
12 سپیده  ریاحین  18 19.5
13 شبنم  شاکری میانجی  20 19
14 سحر  شعبانی  17 16.5
15 مائده  شعبانی  18 17
16 فاطمه  صادقی مالواجردی  19 20
17 زهره  عابدی  18 19
18 مریم  غدیری  18 19.5
19 فاطمه  فرحزاد  16 16.5
20 محدثه  فتحی  18 19
21 میترا  فهیم  19 19.5
22 گلنوش  قزلو  19 19
23 سحر  کاظمی ستایش  18 17.5
24 مونا  کفایتی  18 18.5
25 فاطمه  مختاری  18 19
26 هاجر  میرزایی  17 15.5
27 مرضیه  ملکی  19 18
28 زهرا  حاتمی 19 20
29 اعظم  مرادی  17 17