نمرات tm135

ردیف نام نام خانوادگی شفاهی کتبی پروژه
1 الهام زارعی 18 18.5  
2 مریم درستی 19 18.5  
3 رقیه بلوری 18 19  
4 اسما میکاییل نژاد 20 20  
5 الهام فتحی پور نازلو 18 17.5  
6 مهسا کامرانی سرای 20 18.5  
7 عاطفه درویشی میرشکارلو 16 15  
8 پریسا رجب پور 16 13.5  
9 پونه فرج پور 16 14  
10 وحیده مجیری 20 19 19
11 لیلا پناهی 18 18.5 19
12 سریه صفاییان 18 18.5 19
13 هنگامه کرم زاده انگنه 17 17.5  
14 نازیلا نجفی 17 17.5  
15 ثریا نصرت میر شکارلو 19 18.5 19
16 زهرا باقری 19 20  
17 فاطمه جلیلی 20 20  
18 شیما کریمی 19 19  
19 رباب  بلوری 18 18.5  
20 حمیده اسدی  20 20  
21 فاطمه علی پور کاکلو 18 18.5  
22 الهام شمشیری 19 18  
23 پریسا کریمی 18 19  
25 فاطمه  رضازاد چنقرالو      
26 شهلا رضازاده 19 19  
27 معصومه رضایی  وند 19 20  
28 سعیده  قهرمانی سلطان احمدی 20 20  
29 الهه  سلیمانی 17 18  
30 فریده نجفی 18 19  
31 رباب  اشرفیان 19 19.5  
32 رویا کریمی سلیم کندی 18 19.5  
33 مهناز  عبدالرحیمی 20 19 19
34 ندا ایازی نوبخت 16 13  
35 مهدیه  ایازی نوبخت 17 12  
36 سارا محمد زاده 18 17  
  پونه کرامت نجف اباد 18 17.5