نمرات آزمون پایان ترم تابستان95

استاد :خانم آزموده
فاطمه افشار 87
شهربانو اکبری 92
محبوبه بهرامی فر 97
سکینه  پاک نهاد 100
الهه پرهیزکار کرد محله 93/5
طیبه چهار گانه 79
لیلا حاضری 99
نجمه دستگاهی 93
زهرا رجبی گوندره 98
فاطمه رعیتی 73
مهرناز زینلو 90/25
راحیل سخنور 97/5
مائده  سرجی  92/5
سیده مهدیه شهرستانی 100
معصومه  شهیدی طبرستانی  95
رعنا صادقی 96
عصمت عباس پور 100
فاطمه علی بخشی 95/75
حمیده  قلی 92/5
ناهید لطف الهی 83
مرضیه مالکی 89/5
پریسا محنتی  99
فاطمه ملکی 76
ناهید  میرزایی 93
کبری نصیبی 89
مریم نوروزی 92
مرضیه نوید 100
مریم  کارآموز 94
فاطمه کشاورزی 97
استاد: خانم آقاخانی
بهاره  احمد زاده شهری 82
لاله اکبری 60
زینب با فکر 80
نرجس باقری 85
زهرا بختیاری 87/5
راضیه جان محمدی 80
فرشته جعفری کلده 89
معصومه خدایی مبصر 40
نرگس خلفی 89/5
سمانه صالحی نصب 84/5
نرجس صفائی 98
استاد: خانم اسلامیان
ملیحه سادات جمالی 98
اشرف سادات خاتمي 99
سمیه  رجبی گلوجه  90
طاهره روغنی 97
مهناز زمانی آشوری 95
سهیلا صفری 98
زینت سادات موسوی 100
طاهره میرزا زاده 100
تهمینه نادری 100
استاد: خانم امیری فر
طلیعه  تابش 90
معصومه  ذکیا  90
ناهید سهرابی شیر کدهای  97
لیلا  غفاری  88
استاد : خانم امینی
 اعظم  جعفرزاده 96
زهره جلالی 97
مریم چیت ساز 98
زهرا  ضیایی تربتی 96
استاد : خانم بابایی
نرجس اختصاری 96
معصومه ازناوی 87
زرین تاج  اکبری 96
صدیقه السادات برومند 98
سکینه بیگناه 94
شیدا پیرملویی 87
فاطمه سادات جعفری 86
عاطفه خزین قناد 98
طاهره دلشاد 53
طاهره رستمی 98
عاطفه  سهرابی  95
زهرا سادات صحفی 98
لیلا عالم 98
نرگس علیپور 95
کبری متفرقه 89
مهدیه محمودی 95
راضیه مسکین 91
استاد:آقای باغستانی
محسن اسمعیل زاده 94
محمدجواد توکلی 94
عبدالرضا رفوشه 95
مهدی شریفیان 86
مهران مهدوی 98
استاد:خانم باقری
فاطمه بنایی 91
اکرم بیگدلی وش 83
نسرین پورنصاری 93
طیبه حسین زاده 97
راضیه  دیّانی  97
سکینه راسخ 99
راضیه عباسی فر 77
لیلا علمی 95/75
فاطمه مومنی 87/5
زهرا نصر 87
سمیه کریمی 97
استاد : خانم بختیاری
فهیمه آزاد فلاح 95
منصوره آژیر 98
مهدیه اخلاقی حامی 90
فاطمه پوردشت منفرد 97
طاهره خان احمدی 88
طاهره دره شیری 99
عزیمه شیرمست 82
فاطمه عرب تبار فیروز جایی 98/5
عاطفه عزتی 99
فائزه عزتی بنده کهل 90
مریم گودینی 100
شهلا  ماهیده  88
گلناز مقیمی 99
ام البنین میر هاشمی 84
مینا کریم 89
استاد: خانم بهرامی فرجاد
مریم حمزه لو 96
فرزانه صادقیان 97/5
راضیه فتاحی 91
زهرا فلاح رجب زاده 83
فاطمه  محمدی  97
زلیخا محمدی 71
فاطمه محمودی 98
نوشین مزارلو 85
فاطمه   مسلم خانی  95
بهاره مصلحی 100
مهری نکویی 98
زهرا کامرانی 100
استاد: خانم بیک میرزا
منصوره   سعید زاده  98/75
پرستو  آشنا  79/25
سحر ابراهیمی 100
زهره احمدوند 90/5
زهرا احمدی آسور 95
سمیه اقا رضایی 100
صغری بهاری 77/25
طاهره جوان 98/75
مریم حیدری 85/75
اکرم رحیمی 91/5
صدیقه رسولی 84/25
فاطمه سالاری زرآبادی 86/75
مهدیار  سرمستانی 80/75
مریم عظیمی نسب 91
صفیه مصفا 91
سودابه مقبلی هنزایی 86
مژده میرزایی 99/25
فاطمه نخعی خیر ابادی 93
نرگس کلوانی 99/25
استاد: آقای پروانه
کاووس اوحدی لواسانی 97/30
رمضانعلي بابايي 95/75
محمدرضا سلطانی چم علیشاهی 99/75
پرویز فریور تنها 19/50
ابوالفضل ملایری 99/25
استاد:آقای تقی آبادی
محمود آشوری 75
حسین  احسانی 13/5
محمد  افتخاری 90
علیرضا امینی 12/5
امیرحسین امینی 80
محسن باقری 80
محمد بهمنی 70
قاسم پورهاشمی 85
کریم جعفر نژاد 94
پیمان ریگی  80
محمدررضا سلطانی چم علیشاهی 75
سید علی  عظیمی 70
احمد رضا گل محمدی 85
حسن مختاری 85
محمد علی ملک جعفریان 80
مهدی کریم آبادی 95
استاد:خانم جان نثاری
فاطمه حدادی 94
مریم حمزه امین آبادی 79
ام البنین رحیمی 97
معصومه  عابدی 97
عفت مصلحی 78
زهرا واصف پور 87
استاد: خانم جمالی
فاطمه  اعتمادیان 78
اعظم جعفرزاده 94/5
ساجده حاج علی  74
اعظم حسین زاده 89/5
مریم حسینی مطلق 91/5
مریم سادات خاتمی 90
زهرا خوش صحبتان 94/5
هانیه داداشی 85
سمیه رضائی 89
رباب  رییسی 99
زینب ساعی 90
شهلا سرمستانی 90
فاطمه شنوه 93
مژگان شیرازی 100
منظر عبدلی 77
معصومه عبدلی حسین ابادی 93/5
زینب عرب سرخی 94
فاطمه  علی اکبری  76
شیوا مجدی زاده 92/5
مائده منبری 96
سپیده نظری قادری 85
سکینه کارگر پیر 81
سمیه  یوسفی 88/5
استاد: خانم حاجی ابراهیمی
شهربانو  جوشن  حفسجانی 80
مطهره نصیری 95
استاد :خانم حسنوند
فریبا فرادی 97/5
یلدا نوری فرد 99
استاد: خانم حسین زاده
معصومه اسمعیل زاده 98
افسانه رحمانی اسد 88
فاطمه سادات شکوری بیران کوهی 98
استاد:خانم خانی
فاطمه  ابوفاضلی 95
زهره جعفری 80/25
مرضیه حسینی خصال 88/75
مائده خدادادی 75
صدیقه رضاپور 91/5
صغری ساروخانی 91/5
فائزه بیگم ساغی 99
محمدجواد شفيعي 91
زینب صادقی 96
فاطمه صیادی مقدم 96/5
سهیلا مهدیلو 74/5
زهرا یوسفی چاهک 94/5
استاد:خانم خسروی
فاطمه آزادپور 100
سکینه دهقان 95
طیبه زیدآبادی 86
سیده زهرا سید هاشمی 100
سمانه صالحی 100
رقیه ملا محمدی 99
مریم نقیان 96
استاد: خانم خلیفه
مونا اسماعیلی 100
معصومه بختیاری 93
سمانه بهبودی 85
معصومه بهبودی 97
مینا بیگ وندی 99
سهیلا پورحبیبی 99
سیده فاطمه تقوی 83
مریم چهاردولی 81
زینب چهره 97
عفت حیدری 86
مهین حیدری 90
مهسا دادخواه 97
ازاده دمیر چلی 44
فریبا ذاکرزاده 97
فرح زمان خانی 100
طاهره سرچشمه پور 90
مرضیه شیرزادی 78
فاطمه شیری 85
شریعت  صداقت 94
زینب عباسی 83/5
منیره عزیزی 77
زهره غیور 91
زهرا گردانی 89
زهرا مابادی 95
زهرا مقدم وفا 97
مریم ملک نسب اردکانی 84
زینت سادات موسوی 81
نوشین نوروزشاد 96
سعیده کبیری 89
زهره کدخدا 60
استاد: خانم خواجه زاده
الهام خلیلی 99
اعظم رجبی پور 90
سمیه شریفی 99
فهیمه شریفی 90
ملیحه نکویی 96
معصومه کدورتی 96/5
نیره کهن 96
استاد: خانم دانایی
مکرمه آصفی زنجانی 88
طیبه ابوالحسنی 99/25
فاطمه اختیاری 90/75
مژگان اصل زعیم 98
آرزو اقتصادخواه 98
محدثه امامی زاده 97
فاطمه  ترابی 97
عاتیکه  ترکمان  99/5
آسیه جاور 98/5
نرگس جلیلوند  100
سعیده  جلیلوند 100
کیمیا حاجی محمدی 97
فاطمه حُسنی 100
فاطمه خواجه بنجار 84
معصومه رسولی 95
فاطمه رونما 95/5
مریم سالاری 92
زهرا سحرخیز 81
غزل سعیدیان 93
فاطمه سماوات 77
عصمت شاکری 83
معصومه شمس درخشان 94
فاطمه شهباز 95
فاطمه شکوری 100
اعظم صالحی 97/5
فاطمه عابدی جندانی 100
سمیه عهدی 98/5
معصومه فتحی 100
حمیده فرحناک 97
شمسی  فرخ روز 99
جیران قره داقی 89
سهیلا مبصری 89
کبری محمدپوری حملبر 98
سیما  محمدی  97/5
لیلا مروتی پور  96/25
طاهره ملکی 97/5
فاطمه ملکیان 99
زهرا نداف زاده 99/75
زینب نعلبندان سدهی  100
مهدیه نورمحمدی 94/5
استاد: خانم دشتیان
فتحیه ابوالحسنی زراعت کار 81
زهرا افخمی 94
هانیه افخمی 99
لیلا باصری 85
فاطمه بانشی 92
زینب بختیاری 51
مهدیه بلوچی 94
فاطمه پایر 64
ملیحه پورمهابادیان 98/5
زهرا  حق گو 92
حمیده حقیقی 100
میترا حیاتی 90
رقیه حیدری 85
عفت خاوری 95
فرشته  خطیری  53
ساره درافشانیان 86
کبری درفشی 81
فرزانه رجب طلب 93
فاطمه فلاحتی 94/5
زهرا قلیچ پور 94
زهرا گندمکار 76
خدیجه مؤمنی 87
نسرین نبی پور 68
فاطمه نجفی 96
زینب نعمتی 100
هاجر نیک روان 98
زهرا هرسج قاسمی 92
سیده سکینه کراماتی  97
مونا کریمی 87
استاد: خانم ذوالفقاری
طیبه حسین پور 64
اعظم خانی علی مددی 84
میترا رسالت 81
روزیتا روزبهانی 94
ریحانه شکیبی 87/5
مهناز صادق 98
مریم محمد زاده جنا قرد 98
طاهره ویدا 94
آذر کرمی رحمت آباد 80
استاد: خانم ستارزاده
فرزانه اسد بلند 91/5
لیلا اسدبلند 79
ملیحه برات زاده 91/5
فاطمه  جوان  93
سکینه حقیقی 84
شکیبا شالچی 84
سمیه صادقی 93/5
رفیعه عبدی پور 91
فاطمه  معصومی  91/25
مریم السادات کشور دوست  100
استاد: خانم سیمنی
ثریا بلوچی بی دختی 98
صدیقه عالمی 67
زکیه عبدالله پور 83
اقدس معین نجف آبادی 84/5
فاطمه هاشمی باجگیرانی 95
استاد: آقای شهریان
علی  ابیاری 91
محمد بدیعی 94
عرفان خارین دستگردی 89
مصطفی دیانت فر 82
سجاد ذوالنون 90
مهدی ساوه 86
حسین شیشه گرها 85
امید عارفی اصل 75
امیدرضا ماندگار 95
محمد مبارکی 72
حسن متشرعی  88
طه  محمدی 82
صفرعلی  مسکنی  74
علی اکبر  معصومی تبار 85
سید مرتضی  موسوی 84
جواد مومنی 82
محد رضا نیک حسینی 81
محمد هاشمی گازار 90
سینا وحدت قاسمی 82
استاد: خانم شیخی
ویدا رحیمی 85
طیبه عبدلی حسین آبادی 96
ملکه فرزیان پور 90
محمدمهدی قیاس نیا 90
استاد :خانم صابری فر
ناهید بهرامی 98
زهرا جعفری 98/5
الهام حاتمی 96
فاطمه زنگنه وفا 100
زهرا صابری 91
زینب طالبی 97
نسرین علی وردی 88
افسانه فرشچی 97/5
لیلا فهیمی 85
زینب کولوادی نژاد 96
استاد :خانم صادقی
عاطفه آبکار 87/5
شهربانو آزاد مرز آبادی 99
فاطمه آهنگر 95/5
مریم احمدی دلسم 95
صدیقه اصل حسازی 95
مهدیه سادات  ال احمد 99
مريم اميد يگانه 95/5
سمانه بختیاری 100
مریم بیدی 95
الهه تورانی 95
سپیده خزری 73/5
فاطمه رحیمی 99
معصومه سخندان 97
عطیه شاکری 90
زهرا صالحی 93
لیلا عارضی 97
جمیله علی عسگری 87
معصومه فلاح کبرایی 93
شاه صنم محمد زاده پیش بلاغ 93
اکرم مرادی وحدتی 64
هدی معرفت جو 95
اکرم منصوری گواری 83
معصومه مهدیزاده 99
سیده پروانه موسوی 84
استاد :خانم حیدری
لیلا برگی 76/75
زهرا بنایی 100
فاطمه حبیبی 96
سیده زهرا حسینی 100
زینب حیدری 75
فاطمه دریس 73/75
استاد : خانم طلبه نجفی
ربابه ابوالحسنی ترقی 94
زهرا امیری 89
لیلا بنویدی 88/5
حدیثه بیهقی 89
محبوبه پور علی 88/75
زهره رضایی 84
سکینه  طهانی عبدالهی  93
الهه عبدالمالکی 97/5
سمیه عسگرزاده 80
ظریفه علیزاده اینچه 75
ستایش  محمدی جعفری  99
الهام معماری 93
سمیه نواب 95
آرزو کرمی 85
فاطمه یزدانی 84
استاد :خانم ظهوری پور
پروین افشارمنش 98
زهرا ایران پور 100
طیبه خاموشی 92
زهره درویشی 92
ندا رمضان قربانی 100
گیتی زارعی 97
مرجان شعبانی پور 85
حمیده  علیپور 99
منیره محرابی کالی 98
استاد: خانم عباس نژاد
آمنه اسدی 80
مریم اعلایی 96
فرحناز باقری 94
هدی حمیدی 96
ریحانه خالدی 97
منصوره شفیعی 98
زکیه قاسمی 80
مرضیه قاضیان 91
حدیث مهدیون 80
بتول کامرانی زاده 90
استاد:  خانم عباسعلی
نرگس ابراهیمی 96
سعیده تینای تهرانی 97
حشمت خدایی 86
مهدیه سرلک 96
فاطمه  صمدیار 97
فاطمه وطن دوست 93
استاد: خانم عرب مقصودی
زکیه احمدی 100
کوثر  پور رضا 99
نرگس جلیلیان 93
المیرا شهوه 94
طیبه لطفی مهروئیه 97
استاد: خانم علیقارداش
شمسی احمدی 99
راضیه اسلامی 100
هدی افشاری پور 100
زینب  اگاه 100
نرگس اکبری اصفهانی 100
مریم بیدی 100
آنیسا  جعفری 99
فاطمه حساس 93
سهیلا رضا زاده 93
شفیعه سلیمی 92
اعظم  شیخی  98
سکینه عبرتی 98
زهرا فاتحی پیکان 100
زهره فرجی 100
زهرا فضلی 100
فاطمه فیاض تهرانی 97
اسیه  گرزین 98
زهرا کریمی 89
زهرا کریمی شاد 98
استاد:خانم غلامکار
زهرا اژده فر 66
زهرا  افروزان 89
زینب جوهری 86
کوکب چلمبری 86
فاطمه خرمی 94
نفیسه  عاقبتی 92
زهرا   نادر نژاد 95
عطیه وثوق 84
استاد: خانم جعفرزاده
سمانه اعرابها 96
نرجس حمیدی 99
اکرم ده دستی 96/5
وجیهه شاکری 90
احلام طلبه نجفی 83
فاطمه فتح علی 97
کبری فصیح رامندی 91
فاطمه مهدویان 99
سمانه نقی زاده 94/25
افسانه نوری 94
زهرا نوشیروانی 100
سیده سمیه هاشمی چغایی 93
مریم کریمی زاد 92
فاطمه یعقوب زاده 84
استاد: خانم گروسی
فاطمه سادات اسماعیلی 70
معصومه بیات 70
فریبا حاجیان 70
مرجان شکاری 80
 معصومه علیپور 85
معصومه غلامی 65
عذرا مرسلی 75
زهرا کوهکن 80
استاد: آقای مجدآبادی
مهدی امید کدلر 100
وحید امینی پور 95
مرتضی  اکبری  95
سید میلاد  باقری 100
محمدحسین  بهرامی تبار  96
هادی دلیر 98
محمد مهدی دولتیاری 100
محمدرضا زارعی خوش روش 100
احمد شیبانی 100
امیر  شیبانی 98
امیرحسین صادقی 100
امیرمحمد طالعی بافقی 100
تقی علی فلاحی 90
محمدمهدی قربانی 100
حسین  ملک پور  90
استاد:خانم محمد اسماعیلی
زهرا اسدی جوزانی 98
محدثه پیش آهنگ 99
معصومه فریدون 93
لیلا منصوری 84/75
استاد:خانم مصفا
شیرین  ابراهیمی 76
فائزه بوالحسنی 95
معصومه ترک زبان 94/75
هانیه  حسنی 92
زهرا  دلیر شادباد  95
فاطمه رحمانی 82
سعیده سعیدی 99
اذر  شریفی نسب 93
سمیرا عباسی 96/5
سمیه عرب 100
فرحناز  علی کمک  94
زهرا فرجی 88
طلعت السادات قریشی 97
محبوبه محمدی 86
لیلا مرادی 99
فاطمه نظری 81
سمانه کدخدا همت ابادی 90
استاد:خانم معصومی
میترا ابو سعیدی 100
ایران الهوی نظری 96
فرحناز باقری 98
ليلا حسن كريمي 100
لیلا خادمی 90
فخرالزمان خسروی 96
ژاله راستی 99
ربابه سلطانی 85
ربابه سلطانی 98
اکرم طاهری نسب  94
زینب فخر الدین  100
مریم فداکار 100
پروین قربانی 90
زهرا هوشمند کاخکی 100
زکیه کیا 100
استاد:خانم ملک رفعت
طاهره ابراهیمی 96
بتول باقری خولنجانی 99
مرضیه جان نثاری لادانی 96
رضوان حریری 98
سید سکینه  حسینی 98
محبوبه حیدری 94
مرضیه خالقی 91
کلثوم  رئیسیان  87
سکینه  شاکر اردکانی 98
طاهره شریفی رودبالی  91
الهام شهریاری 98
خدیجه السادات طباطبایی فر 87/5
فاطمه قارلقی 100
سمیه قربانی زواره 88
حلیمه خاتون معماری 88/5
فاطمه منصوری 98
سمیه میرزایی راد 83/5
لیلا  ناطقی عطا آبادی  98
زینب کرمانی مجاور 85
مرضیه کریمی 89
زهرا یوسف زاده 99
استاد:خانم مهدی نیا
الناز ادیب فر 100
فاطمه زهرا اسکندری 96/75
مهدیه ایزدی 92
مریم بیگی 100
سیده فاطمه تقی زاده 98
اکرم جونی چیان 100
فاطمه سادات حسینی 95
اکرم رحیمی 93
فاطمه قاسمی 99/5
زینب قاسمی 99
عذرا مجلسی 95/5
فائزه ناظم نژاد 97/5
اعظم نیازی 100
زهراالسادات هاشمی 99
سمیه کردی 99/5
استاد:خانم موحد
لیلا  ابراهیمی شیرزاد 97
سمیه بیدی 88
پروانه چراغی 92
فاطمه حسینی نسب 93/5
مائده زارعی 64
هاجر علی قلی طایفه 97
ربابه گلرو 73
فضه محمدی اقدم 83
لاله مختاری 86/5
نساء نصیری بایع کُلایی 95
استاد:خانم میرزایی
نرگس اسکندری 99
نسرین ترکاشوند 97
معصومه حاجی رمضان علی  96
ازاده ذوقی 98/5
شمسی شهسواری 94/5
زهرا صالحی 98
اکرم  عبدالکریمی 98
راضیه فتاحی 99
زهره هزار جریبیان 96
استاد:خانم نظیری
اعظم انصاری 75/5
معصومه جهانیان 73
مرضیه جوهری 87
منیبا چپریان 77
مریم حسینی بهارانچی 83
مریم  خاوری حکیم آباد 82
آتیه  صادقیان  75
کبری نیک سیر 87
استاد:آقای نعناکار
محمد مصطفی احمدی 95
علی اکبر ایزدی 95
محمد  پور فلاح  95
امیرحسین پوروایی 100
محمد سجادپور 85
محمد حسین قربانی 95
مهدی مستقیمی 100
استاد:خانم نقره پوش
خدیجه احمدی 94
منظر  جاوید 96
حمیده خانی 90
ندا رمضان قربانی 99
فاطمه شریفیان  96
نجمه صباحی زاده 92
حمیده علیپور 98
مائده محمد علیزاده 95
فاطمه محمدی 95
زینب مرتضایی 86
زهرا میلانی مقدم 99
خجسته نقدی زمانی 86
مریم نقیان 98
اقدس کلانتری آزاد 90
استاد:خانم هروی فرد
نوشین حاجتی قلعه کوی 85
فریبا فرمند 94
استاد:خانم کریم پور
رفعت احسان بخش 100
زينب بالو 100
بهناز  بهسر  100
مریم جعفری ازان 100
محدثه حجتی نیا 100
ملک ناز  سهندژ سعدی 100
زهره صادقی 100
معصومه  عطاالهی 100
معصومه محمدخان لو 100
حلیمه مینایی محمره 100
فرحناز یگانه 98
استاد: خانم کشاورز
اکرم شهریاری 75
توران مجاور 80
ژاله محمودیان 90
راضیه نیک اندیش 80
استاد: خانم کوهستانی
نرگس امیدی 81/25
فاطمه  برابری 67/5
فاطمه زمانی 88/75
زکیه سلطانی 95
راضیه سلطانی 95
منیژه شاعرا 82/5
صدیقه شفیعی 75
فاطمه سادات شکوری بیران کوهی 85
اکرم  منصوری  98/75
مرضیه کریم ابادی 91/25
استاد: خانم یعقوبی
وحیده حجت 68
فاطمه ذکاوتی 93
فاطمه رستمی 82
مطهره عباسی 94
طیبه قادری 92
عذرا محمدعلی پور 75/5
لطیف ملکی 36
مریم کاهه 73
لیلا یونسی 55