دوره ی مربیگری روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ""

اهداف کلی :

انتظار مي‌رود با برگزاري اين دوره دانش‌آموختگان ضمن تعمیق ارتباط خود با قرآن کریم، با فنون و روشهاي نوين، علمي و تخصّصي تدریس و آموزش روخواني و روان خواني قرآن‌كريم (قرائت 1 و 2) و با هدف جذب هرچه بيشتر مشتا قان فراگيري قرائت كلام وحي، آشنا شده و با همكاري سازمان دارالقرآن‌الكريم، نظامي يكپارچه و هماهنگ را درآموزش‌هاي عمومي قرائت قرآن كريم كشور به اجرا گذارند.

 چکیده دوره :

طـي اجـراي طـرح و بـرگـزاري دوره‌هـاي مربـوطـه، علاقـمنـدان بـه مـعلّـمي و تـدريـس درس «روخـوانـي» و «روان خواني قرآن و صحّت قرائت نماز» پس از احراز شرايـط گزينـش، در« 56 جلسه آموزش حضوري» و«16 ساعت آموزش غير حضوري» شامل دروس: 1-  روش تدريـس روخواني و روان خواني 2- فنون معلمي و روانشناسي تربيتي 3- آموزش روش كارورزي« بخش خواني، كلمه خواني و روانخواني (قرائت تحقيق آموزشي) 4- اخلاق و تربيت اسلامي(اخلاق معلمي) 5-آشنايي با علوم قرآني  6-آشنايي با رسم و ضبط قرآن کریم  و‌  7- احكام عمومي و احكام قرآني شركت نموده پس از موفقيت در آزمونهاي پاياني،  ضمن اخذ گواهينامه تربيت معلّم روخواني و روانخواني قرآن كريم ، به عنوان معلّمان دوره‌هاي قرائت قرآن كريم (سطوح 1 و 2) در دارالقرآن‌الكريم استانها، مؤسسات قرآني و... به تدريس خواهند پرداخت.

شناسه و مشخصات کلی دوره ی  مربیگری روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

ردیف

عنوان

شرح

1

عنوان طرح

تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

2

مدت دوره

128 ساعت

3

شکل اجرا

112 ساعت حضوری و 16 ساعت غیرحضوری

4

مقطع زمانی اجرا

در طول سال

5

پیش نیاز

1-دارا بودن گواهی پایان دوره آموزش قرائت قرآن کریم (سطح4)<<گرایش تحقیق>> و آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم(سطح2) یا قبولی در آزمون ورودی معادل 2- قبولی در آزمون کتبی روخوانی و روانخوانی

6

گستره طرح

سراسر کشور

7

محل تشکیل دوره

دارالقرآن خانه کارگر ، نمایندگی ها و مراکز طرف قرارداد

8

محتوای آموزشی

سرفصل های تخصصی دوره

1-  روش تدريـس روخواني و روان خواني 2- فنون معلمي و روانشناسي تربيتي 3- آموزش روش كارورزي« بخش خواني، كلمه خواني و روانخواني (قرائت تحقيق آموزشي)

سرفصلهای عمومی دوره

1-آشنايي با رسم و ضبط قرآن کریم  و‌  2- احكام عمومي و احكام قرآني

دروس عمومی غیر حضوری

1-اخلاق و تربيت اسلامي(اخلاق معلمي) 2-آشنايي با علوم قرآني

9

مجری دوره

دارالقرآن الکریم و ادارات کل تبلیغات اسلامی استان به عنوان ناظر و مجری اصلی و کلیه موسات قرآنی به عنوان معین 

10

گروه هدف ( مخاطبان )

آقایان و بانوان سن 18 تا 45 سال

11

تعداد دوره ها

هر فصل یک دوره

12

ارزش آموزشی

128 ساعت

13

شرایط ثبت نام

-آزمون ورودی ، مدرک تحصیلی حداقل دیپلم ،2- سن بین 18 تا 45 سال

3-مدرک تحصیلی حداقل دیپلم ( یا حافظ کل قرآن کریم)، 4-رعایت حجاب اسلامی

14

هزینه دوره

260000 تومان

15

مدارک لازم

3 قطعه عکس ، 1 برگ کپی شناسنامه، کارت ملی ، 1 برگ کپی آخرین مدرک تحصیلی ، اصل فیش واریزی  ،  1 برگ کپی در صورت  داشتن مدرک  قرآنی

16

تعداد فراگیران هر دوره

حداقل 15 حداکثر 25