از ۱۵۰ معلم شاغل در دارالقرآن خانه کارگر تقدیر میشود

طه محجوب مدیر اجرایی سازمان دارالقرآن خانه کارگر گفت: امروز به مناسبت فرارسیدن روز معلم و سالروز شهادت استاد مطهری ۱۵۰ نفر از معلمان و اساتید دارالقرآن خانه کارگر تقدیر به عمل می آید .

وی گفت: اساتید و معلمان قران کریم از مهمترین و مظلومترین اقشار جامعه هستند که متاسفانه متولیان حوزه قرآن و عترت کم توجهی فراوانی به افراد دارند به گونه ای که پس از گذشت سالها هنوز مشکل بیمه این عزیزان بر طرف نشده است.

محجوب افزود : متاسفانه متولیان حوزه قرآن و عترت نه تنها فعالیت خاصی را در جهت حمایت اقتصادی و اجتماعی از آنان نکرده است بلکه برای ارتقا سطح علمی این عزیزان و توسعه تکنیک ها و روش های نوین آموزشی نیز اقدام موثری      نداشته اند .

البته همه مشکلات و معضلات جامعه قرانی را نمیتوان لزوما به گردن دولت ها و متولیان انداخت ، چرا که بعضا خود ما به عنوان مراکز و موسسات قرآنی آن طور که در خور اساتید و معلمان قرآن کریم است عمل نکرده ایم .

محجوب گفت : به هر حال باید به این جایگاه و این قشر زحمتکش جامعه همواره توجه خاص و ویژه داشت و این حرف ها فقط در مصاحبه ها و مراسم های روز گرامیداشت مقام معلم منتهی نشود و چرا که پایه های کشور بر مبنای عملکرد مربیان و معلمان است و باید همیشه مورد عنایت مردم و مسئولین باشند.