نمرات زبان آموزی 147

20    عاطفه     آذرنوش
    لیلا     آهنگر دریا بکی
19    فریبا    اکبریان قهی
    عاطفه     اله مرادی
19    ندا    امینی ماسوله
20    اعظم     بابائی
17    طاهره     بابائی
    زهرا     بصیرت
16    فاطمه    پور محمد
19    زهرا     جوادیان
    خدیجه    حسن پور
    آزاده    خوش لهجه ثابت
    کبری     خسروی اصل
20    فاطمه     رستم پور چافوچایی
20    ریحانه     سلیمانی
11    الهام     سیدیان مقدم فینی
    سپیده    شکوری ثانوی
16    ندا    شیاسی
13    سیده مهری     شجیعی
19    لیلا     شایسته
20    مریم    عماد الدین
15    زهره    عماد الدین
17    فاطمه    عبیری
    سمیه     فرهمند نژاد
20    سهیلا    فریدونی
20    فاطمه    کرمی
    محدثه    کاشی
    سمیرا     کاظمی
17    صبا    میرزائیان
    لیلا     مظفری
20    الهام     محمدی
20    مهناز     مومنی سرینی
    سمیه     نعمتی گنزق
    مریم    وثیق
    سمانه    نوروزی
    آرزو    اورنگی
18.5    پریسا    صفی خوانی
18    پریسا    ارجمند
    صبا    میرزائیان
    فهیمه     آقا خانی
    معصومه    توکلی
    مرضیه    تقی زاده
    صبرا    کرد بچه
    مرضیه    بیات