نمرات بازی 164

  زهرا کلانتر
20 کلثوم زیرکی
20 کبری دخت شعبان
19 سارا درزی
  مریم گرمابدری
20 لعیا دخانچی
  شهرزاد صفاری
20 زهرا قزوینییان
19 صغری حکیمی
20 منصوره رضایی
  ملیحه بزکان
  سکینه جوکار بزرگی
20 راضیه نوذری
18.5 سحر دلقندی
  سمیرا شیروانی
20 لیلا شمسی
20 فرشته شهابی
20 محدثه فرزین خواه
  زینب موسیوند
  مهین موسیوند
19 طاهره خسروانی
20 زهرا عمیم
18 ایمان لفتی پور
19.5 سمیه گلابی
20 معصومه سلطانی
20 زهرا مرادی
  سمیه موسوی
  شیما رودکی
20 زهرا قاسمی
  ساناز زکیئی
  فوزیه عربی
20 کبری یعقوبی
20 معصومه قدری
20 زهرا شاهوردی زاده
  فاطمه بیات
19 زهرا جیریایی
  الهام حاجی احمدی
  حمیده شاکری
  فیروزه نظری منش
20 نیره حق گو
20 راضیه جانباز جهت لو
  زینب مراد زاده
  معصومه مراد زاده
  فهیمه شیخ علی ملیانی 
20 فاطمه نوری گیلانی
20 سارا قدری
20 مهناز عاقلی
19 فرشته عبدالهی