نمرات پروژه 136 مشهد

نام    نام خانوادگی    نمره پروژه    
ملیحه    کاظمی    20    TM:136
فاطمه    کنگی نژاد    19    
فرزانه    قربانی        
میگل    رستاخیز        
اسیه    بازوبندی    19    
انسیه    گوهری محمود ابادی    20    
لیلا    رجعتی    20    
سعیده    زلفی زاده    20    
سمیرا    گل مرزچی        
نسا    باقری دوست    20    
وحیده    دهقان زاده    19    
فهیمه    شعیبی    18    
محدثه    روحانی سیداباد    19    
فرزانه    فیروز چی        
فاطمه     اله وردی    17    
مریم    زردادی    20    
نسرین    یگانه کاهو    20    
عالیه    عامل        
افسانه    محمدخان پورفخرایی    19    
زهرا     شفیع جم        
فاطمه    یساقی    20    
زهرا     ابوی مهریزی    20    
زینب سادات    رخشاررضوی        
صغرا    ذید ابادی    19    
انسیه سادات    زارعی    20    
وجیهه    تقی زاده قوچانی    20    
سیده زهرا    موسوی         
اعظم     شبان بجستانی    20    
نسرین     بیات ترک        
سیده زهرا    دهقان زاده    19    
بی بی طاهره    موسوی         
نفیسه    طهور پنجه    20    
سیداکرم    محمدی        
تانیا    حسینی    15    
فاطمه سادات    صفدر زاده        
زینب     باقری کیا    20    
عالمه    ادهم    19    
منیره    کدخدایی گوارشکی    20    
لیلا     جنگی    20    
الهه    غیبی        
الهه    نوربخشیان        
عالیه    سعادتی    20    
مرجان    کارگر راضی    18    
محبوبه    صالحی اسماعیلی    18    
سمانه    نجمی    18    
نیره     زیادالحق    20    
زهرا     موسی پور    20    
    ناظمی نژاد    20    
    هادیان فر    20    
شریفه     حسینی    20    TM:119
نرگس    عصمتی    20    TM:151