آزمون هماهنگ آموزش های تلفنی قرآن کریم برگزار شد

محمد صادق محسنی کبیر مدیر روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر گفت : آزمون پایان ترم آموزش های تلفنی قرآن کریم برای ترم تابستان در سراسر کشور به صورت هماهنگ برگزار گردید .

وی گفت : این آزمون در سه رشته روخوانی و روانخوانی ، مفاهیم و حفظ قرآن کریم به صورت کاملا غیر حضوری و تلفنی برگزار شد .

وی افزود : در این آزمون که از 2000 قرآن آموز فعال آموزش های تلفنی قرآن کریم توسط 22 ممتحن در مرکز تماس سازمان دارالقرآن خانه کارگر برگزار شد .

وی گفت : این افراد سال گذشته در دوره های تلفنی قرآن کریم ثبت نام کرده بودند که پس از دریافت برنامه و بسته های کمک آموزشی تحت آموزش اساتید قرآن کریم به صورت کاملا غیر حضوی و تلفنی قرار گرفته بودند که پس از گذراندن ترم تحصیلی خود در این آزمون هماهنگ شرکت کردند که پس از دریافت نتایج وارد ترم های تحصیلی بعدی خود می شوند .

محسنی کبیر افزود : نتایج این آزمون هفته آینده در پورتال آموزشی دارالقرآن خانه کارگر به آدرس portal.ketabequran.ir  اعلام خواهد شد .

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید .

شماره تلفن خود را با کد شهر وارد نمایید .