آغاز ثبت نام سیزدهمین مرحله آموزش های کوتاه مدت رایگان قرآن کریم ویژه جامعه کارگری

برای مشاهده لیست و زمان برگزاری کلاس های به کانال کتاب قرآن به پیام رسان سروش مراجعه کنید