ثبت نام طرح نوروز 99با قرآن تا 10 فروردین تمدید شد

محمد صادق محسنی کبیر مدیر اجرایی گفت: با توجه به استقبال زیادی که از این طرح شده ثبت نام این طرح تا 10 فروردین ماه سال 99 تمدید شد