تمامی کلاس های حضوری تا 15 فروردین تعطیل می باشد

مهدی سلیمانی معاونت آموزش دارالقرآن خانه کارگر گفت: تمامی کلاس های حضوری دارالقرآن خانه کارگر به دلیل شیوع ویروس کرونا تا 15 فروردین تعطیل می باشد.