اولین مراسم مجازی خانه کارگر برگزارشد

اولین مراسم مجازی به مناسبت جشن اعیاد شعبانیه به صورت مجازی برگزارشد.

بیش از ۷۰۰ نفر این مراسم را از صفحه اینستاگرامی دارالقرآن خانه کارگر دنبال کردند.