ثبت نام مسابقات غیرحضوری سوره مبارکه واقعه تمدیدشد

حسین فلاح خوش مشرب مسئول شعب دارالقرآن خانه کارگر گفت : باتوجه به استقبال زیاد برای ثبت نام در مسابقات غیرحضوری سوره مبارکه واقعه در نظر داریم این ثبت نام این مسابقات را تا تاریخ 25 اردیبهشت تمدید کنیم.

 

وی گفت: این مسابقات در رشته های حفظ ، ترتیل ، صوت و لحن و تفسیر برای خانم ها و آقایان به صورت کشوری برگزار میگردد.

 

فلاح درآخر افزود: جهت ثبت نام در مسابقات حفظ بانوان عدد50، حفظ آقابان عدد 51 ، ترتیل بانوان عدد52، ترتیل آقایان عدد 53 ، صوت و لحن بانوان عدد 54، صوت ولحن آقایان عدد 55 و تفسیر عدد 56  توجه داشته باشید عدد رشته مورد نظر خودرا به سامانه 10000100100 پیامک کنید و جهت اطلاعات بیشتر عضو کانال کتاب قرآن  در سروش به نشانی sapp.ir /ketabequran  شوید.