مراسم مجازی شهادت امام علی (ع) برگزارشد

گزارش تصویری از مراسم مجازی شهادت امام علی(ع) با حضور جناب آقای علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر