ثبت نام کلاس های مجازی و تلفنی دارالقرآن خانه کارگر آغاز شد

 

نکات قابل توجه ثبت نام در آموزش های کوتاه مدت دارالقرآن خانه کارگر

کلاس های تلفنی به این صورت است که استاد پشتیبان خدمت شما تماس خواهد گرفت طبق ساعت تعیین شده شما بدون هیچ هزینه تلفنی

کلاس های آنلاین: یک روز قبل از کلاس لینک کلاس برای شما ارسال خواهدشد

نکته مهم:

*کدعضویت باید به نام فرد شرکت کننده باشد

*فقط میتوانید در یک دوره تلفنی و دو دوره آنلاین شرکت کنید

*لطفا تمامی فیلد هارا به درست پر کنید

*این آموزش ها وِیژه اعضای خانه کارگر میباشد

 

ثبت نام در این دوره به پایان رسیده است