آغاز ثبت نام دوره مجازی احکام ویژه کارگران سراسر کشور

آغاز ثبت نام دوره مجازی احکام  ویژه کارگران سراسر کشور

ویژه اعضای خانه کارگر سراسر کشور

زمان کلاس بانوان: یکشنبه ها 15 

زمان کلاس آقایان: شنبه 15.30 تا 17 

این کلاس به صورت آنلاین برگزار میشود

ثبت نام در این دوره به پایان رسیده است