آغاز ثبت نام آموزش به همراه مسابقه با محوریت تفسیر سوره قمر

 ثبت نام  آموزش به همراه مسابقه با محوریت تفسیر سوره قمر

آموزش یکماهه تفسیر سوره قمر 

قوانین مسابقه

ماده1-حضور در تمامی جلسات آموزشی الزامی است

ماده2-در صورت اینکه بیش از یک جلسه غیبت داشته باشید از کلاس و مسابقه حذف  خواهیدگردید

ماده3- در صورت ثبت نام و عدم شرکت در کلاس 2 ماه از آموزش های کوتاه مدت دارالقرآن خانه کارگر محروم خواهیدشد

 

*لطفا قوانین را مطلالعه کرده بعد ثبت نام کنید*

                                                با تشکر

روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران