آغاز ثبت نام آموزش های حضوری کوتاه مدت قرآن ویژه کارگران شهر تهران

مهدی سلیمانی گفت: این دوره ها با توجه به شیوع بیماری کرونا با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی برگزار میشود.

این دوره ها ویژه اعضای خانه کارگر میباشد.