آغاز ثبت نام پایگاه تابستانی ویژه سنین 7 تا 12 سال

مهدی سلیمانی از آغاز ثبت نام پایگاه تابستانه دارالقرآن خانه کارگر خبرداد

وی گفت: این طرح کاملا مجازی و رایگان  می باشد و یژه اعضای خانه کارگر است

این ثبت نام وِیژه سنین 7 تا 12 سال است