آغاز ثبت نام کارگاه فرهنگ و آداب کار در کلام امام علی (ع)

ویژه اعضای خانه کارگر سراسرکشور

مهلت ثبت نام تا 1مهر

شروع دوره از 4 مهر