ثبت نام آموزش به همراه مسابقه تفسیر سوره مبارکه محمد

 ثبت نام  آموزش به همراه مسابقه با محوریت تفسیر سوره محمد

آموزش یکماهه تفسیر سوره محمد

قوانین مسابقه

ماده1-حضور در تمامی جلسات آموزشی الزامی است

ماده2-در صورت اینکه بیش از یک جلسه غیبت داشته باشید از کلاس و مسابقه حذف  خواهیدگردید

ماده3- در صورت ثبت نام و عدم شرکت در کلاس 2 ماه از آموزش های کوتاه مدت دارالقرآن خانه کارگر محروم خواهیدشد

 

*لطفا قوانین را مطلالعه کرده بعد ثبت نام کنید*