کارگاه رایگان تربیت مربی

چگونه قرآن را با بازی ، نقاشی و سرگرمی به کودکان آموزش دهیم ؟

کارگاه رایگان چهار ساعته به همراه گواهینامه ( ویژه بانوان )

ثبت نام : پیامک عدد 6 به سامانه 5000292955