حدیثی از پیامبر(ص)

✍️پیامبر اکرم(ص):

به من ایمان نیاورده است آنکه شب را سیر بخوابد و همسایه‌اش گرسنه باشد.

????اصول کافی