پیش ثبت نام آموزش های مجازی کوتاه مدت قرآن ویژه کارگران سراسر کشور آغاز شد

قابل توجه قرآن آموزان

این دوره وِیژه افرادی هست که برای اولین بار میخواهند در دوره ها شرکت کنند

لطفا اگر در ماه گذشته ثبت نام کردید در یکی از دوره لطفا مجدد در همان دوره ثبت نام نفرمایید

شروع کلاس ها از تاریخ 14 آذر ماه میباشد