نمرات دوره قرآنی tm71(شفاهی و کتبی)

ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 فاطمه دودانگه 20 17
2 زهرا سهرابی 20 17
3 کلثوم یعقوب زاده 20 18.75
4 زهرا سادات  سهروردی 20 15.25
5 سارا  موسوی 20 14.25
6 صغرا  اقایاری 20 20
7 سمیه زارع قشلاقی 18 18.25
8 نفیسه سادات حسینی 20 20
9 مینا محمدی 20 18.25
10 زهرا جمالی 18 15
11 مهین محمدی 19.5 16.25
12 فاطمه شاهمیرزالو 20 20
13 معصومه رسولی 20 19
14 امنه زارع اشلاقی 18 17
15 یگانه  حیدری 20 17.75
16 سمیه اکرمی 20 17.75
17 مریم ملکی شبلو 20 19
18 فاطمه رحمانی  19.5 15.25
19 ریحانه یحیی پور سمیعی 20 19.75
20 سمیرا افراخته 20 20
21 زهرا سادات  هاشمی 20 20
22 مرضیه محمدی 20 17
23 زهرا امیری 20 16.5
24 شهرزاد  حجازی ازاد 20 12.25
25 زهرا قدیمی 20 17.5
26 زهرا زارع قشلاقی 20 14
27 خدیجه خان مرادیان 20 19.5
28 محدثه  امیریان 18 19
29 اعظم پرنیان نژاد 20 14
30 سمیه خمر شاهدوست 19.5 18.75
31 امنه عبدالخالقی 20 14.5
32 افسانه  حمزه 18.5 17
33 لیلا حسینی شیخ احمد لویی 20 18.25
34 فاطمه لطفی 20 19
35 مطهره تجری 20 14
36 زهرا احمد پورشمس اباد 20 19
37 سمیرا کمندی 19.5 16.5
38 ملیحه رجبی 20 12.25
39 فرزانه اسماعیلی 20 12.25
40 فاطمه سادات موسوی 19.5 16.5
41 فرشته شور گشتی 20 19.5
42 الهام شهبازی قمشه 20 19
43 سمیرا داوری علی کرزانی 20 17.75
44 زهرا نظری 18 17.5
45 زهرا ترکاشوند 20 19
46 امنه کنعانی نامبانی 20 19
47 صفیه ازادی 20 11.25
48 لیلا ارجمندی قند شتن 20 19
49 معصومه اشتهاردیان 20 19.5
50 زهره حسین نژاد 20 19
51 حبیبه اسماعیل زاده 20 17.25
52 الهام محمدی 20 14.5
53 زهرا  محمدی 20 19.5
54 فاطمه اقایاری کلور 20 19.75
55 اشرف شیخی 20 16.75
56 زهرا شهبازی جنوش 20 19
57 حسنیه جیرودی 20 18
58 فاطمه عادلی 19 17.5
59 مریم زارع قشلاقی 20 20
# نام فایل حجم فایل فرمت فایل
1 4893885997 48 KB pdf دریافت فایل