نمرات دوره قرآنی tm65 زنجان

نمرات دوره قرآنی tm65 زنجان
ردیف نام و نام خانوادگي  شفاهی کتبی
1 رویا بیات 20 15.5
2 فاطمه بیات 17 15
3 مهری خاتمی 20 18.5
4 ام لیلا قدیمی 19.5 9
5 خدیجه اله بخش 20 15.25
6 رقیه ضیائی 17 9.5
7 مریم ابراهیم خانی 16 10.75
8 رقیه محمدی 16 17.75
9 لیلا رمضانی 19 12.75
10 سمیرا فتحی پور تکدانه 19 19
11 رقیه مرشدی 18 16.5
12 معصومه میناخانی 19 16
13 شهلا اشتری 20 15.75
14 سهیلا رضائی 17 13.5
15 فاطمه رهبری صومعه سفلی 20 12.5
16 شهناز علی محمدی 19 17.5
17 عاطفه آذربایجانی 19 17
18 رقیه ایمانی 19 19
19 رعنا نظری 17 14.25
20 پروانه علوی 19 17
21 عاتکه حسینی 20 16
22 صغری نظری پور 20 17.75
23 مریم احمدی 20 16.5
24 سمیه محمد زاده 17 19
25 زینب اسکندری 17 13
26 نرگس احمدی 17 7.5
27 سپیده آقائی 19 14.5
28 مریم محمدی ارهانی 17 14
29 فاطمه باقری 19 14
30 سکینه مصطفوی 19 17