آموزش های قرآن کریم

جلسه پانزدهم اموزش مجازی سوره واقعه

این جلسه شامل آیه و لغات و تمرین حفظ می باشد

خبرنامه الکترونیکی

برای اطلاع از آخرین خبرهای سایت ایمیل خود را وارد کنید