برگزاری آزمون استخدامی دارالقرآن خانه کارگر شعبه مشهد

  آزمون استخدامی دارالقرآن خانه کارگر شعبه مشهد چهارشنبه مورخ 29 مهر 94 در مشهد برگزار گردید .