مراسم تقدیر و تشکر از شعب دارالقرآن خانه کارگر - شهرستان چمخاله 15 آبان 94