تلفنی حافظ قرآن شوید

حسین فلاح خوش مشرب گفت: این آموزش ها به صورت رایگان برگزار می شود و کارگران به همراه خانواده های خود می توانند تا 20 مهر  جهت ثبت نام عدد 9 را به سامانه 10000100100 پیامک کنند یا از طریق سایت دارالقرآن خانه کارگر به نشانی www.ketabequran.ir اقدام فرمایند