ثبت نام دوره آموزشی سوره اعلی همراه با مسابقه

متقاضی محترم حتما در لینک  کانال های ذیل عضو شوید:

https://t.me/ketabequran

https://sapp.ir/ketabequran