اخبار قرآنی سیما 94/06/29

محمدصادق محسنی کبیر ، مدیر روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر در اخبار قرآنی سیما به شرح دوره های تربیت مربی مهد و پیش دبستان پرداخت ، جهت مشاهده این بخش خبری ، فایل زیر را دانلود نمایید .